Podračun Uprava za Javna plačila:

01211-6000000307

Socio predstavitev

Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO je bil sprejet na seji MS MOC oktobra, leta 2002. Zavod je bil ustanovljen z namenom pomoči posameznikom in družini ter za opravljanje ostalih socialno varstvenih storitev.

Program dela javnega zavoda izhaja iz Zakona o socialnem varstvu, ter na teh usmeritvah in določilih izvedenih pravnih aktih in strokovnih podlagah zavoda.

Direktorica: Suzi Kvas
E-pošta: suzi.kvas@siol.com

Poslovna sekretarka: Mateja Zidanšek
E-pošta: mateja.zidansek@siol.com

E-pošta: socio@siol.net     info@jzsocio.si
FB: JZ-Socio-Celje

tel: 03 492 40 42
fax: 03 492 40 43
Materinski dom Celje
tel: (03) 492 10 14
Zavetišče za brezdomce Celje
tel: (03) 492 95 38
Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog
tel: (031) 88 77 50
Projekt Celje Zdravo mesto
tel: (03) 492 59 40
Regijski center medgeneracijskega druženja
FB: Regijski-center-medgeneracijskega-druženja-Celje
tel: (03) 492 59 40
Projektna pisarna "Celje zdravo mesto"
tel: (03) 492 59 40
Klicni center SOCIO
tel: (03) 492 40 42
Socialna integracija ranljivih skupin
(041) 534 569

Novice

DOBRODELNI KONCERT DRUŠTVA BELI TIGER

Na povabilo društva za pomoč in samopomoč Beli Tiger smo se z veseljem udeležili Dobrodelnega koncerta z geslom »Podari dlan upanja«, ki je bil v športni dvorani Benedikt, 14.5.2017. Na koncertu so nastopili sami priznani slovenski glasbeniki, ki so skupaj z občinstvom podarili dlan upanja za delovanje društva v izvajanju kot pomoč socialno ogroženim ljudem.

6. BREZDOMIADA

Letošnja 6. brezdomiada je potekala na novi lokaciji in sicer na Mirenskem gradu pod geslom: » Vztrajam, ko je težko, ne popustim!« Brezdomiada je družabno srečanje vseh organizacij v Sloveniji, ki delujejo na področju brezdomstva in je namenjena spoznavanju in druženju brezdomnih oseb ter strokovnih delavcev.Tudi letos smo bili zelo uspešni na kmečkih štafetnih in družabnih igrah. Domov smo prinesli dve srebrni medalji in v skupnem seštevku bili drugi.

Kresovanje

Na predvečer 1.maja je zopet zagorelo veliko kresov. Kresove pa so nekoč kurili na kresno noč 23. junija – to je najkrajša noč v letu in že star ljudski rek pravi: ,,Po kresi se dan obesi.”