Podračun Uprava za Javna plačila:

01211-6000000307

Socio predstavitev

Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO je bil sprejet na seji MS MOC oktobra, leta 2002. Zavod je bil ustanovljen z namenom pomoči posameznikom in družini ter za opravljanje ostalih socialno varstvenih storitev.

Program dela javnega zavoda izhaja iz Zakona o socialnem varstvu, ter na teh usmeritvah in določilih izvedenih pravnih aktih in strokovnih podlagah zavoda.

Direktorica: Suzi Kvas
E-pošta: suzi.kvas@siol.com

Poslovna sekretarka: Mateja Zidanšek
E-pošta: mateja.zidansek@siol.com

E-pošta: socio@siol.net     info@jzsocio.si
FB: JZ-Socio-Celje

tel: 03 492 40 42
fax: 03 492 40 43
Materinski dom Celje
tel: (03) 492 10 14
Zavetišče za brezdomce Celje
tel: (03) 492 95 38
Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog
tel: (031) 88 77 50
Projekt Celje Zdravo mesto
tel: (03) 492 59 40
Regijski center medgeneracijskega druženja
FB: Regijski-center-medgeneracijskega-druženja-Celje
tel: (03) 492 59 40
Projektna pisarna "Celje zdravo mesto"
tel: (03) 492 59 40
Klicni center SOCIO
tel: (03) 492 40 42
Socialna integracija ranljivih skupin
(041) 534 569

Novice

Brkati pohod

Mesec movember smo stanovalci zaključili z daljšim pohodom ob reki Savinji vse do Špice, kjer smo prejeli brke, kot simbol vzpodbujanja zdravega načina življenja in nenazadnje tudi prijetno druženje na sprehodu.

Mednarodni dan strpnosti

Generalna skupščina ZN je pred 16 leti sprejela deklaracijo o temeljih za strpnost in razglasila 16. november za mednarodni dan strpnosti. Dan strpnosti smo danes obeležili tudi v Zavetišču. Pogovarjali smo se o dejstvu, da se za strpnost ODLOČIMO SAMI! Vsi si želimo živeti v svetu, kjer smo spoštovani, sprejeti in enakovredni.