Socialna integracija ranljivih skupin – Prvo srečanje za letošnji izbor v MS