Demenca med nami

SVETOVNI DAN ALZHEIMERJEVE BOLEZNI
Predavanje »Demenca med nami«

Leta 1994 je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila 21. september za svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Z letošnjimi aktivnostmi se tudi v Celju pridružujemo evropskim mestom, ki se zavedajo, da med nami živijo osebe z demenco, zato se želijo s to boleznijo seznaniti in jo razumeti, da bi lahko ustvarili prijazno okolje in kvaliteto življenja tudi za občanke in občane z demenco.

Obvladovanje demence kaže tako na razvitost družbe, kot tudi na odnos mlajših generacij do posebej ranljivih skupin prebivalstva in tudi na stopnjo medsebojnega sožitja in tolerance. Države, ki želijo vstopiti v klub najbolj razvitih držav, morajo zagotavljanju kakovosti življenja oseb z demenco nameniti posebno pozornost.  Tudi zato, ker ta bolezen ne prizadene le bolnika samega, temveč tudi svojce in to v času, ko so življenjsko najbolj produktivni.

Z namenom, da bi izboljšali razumevanje te bolezni ter svojcem in okolju ponudili ustrezne informacije smo v Regijskem centru medgeneracijskega druženja izvedli predavanje na temo »Demenca med nami«. Predavala je Breda Božnik, dipl. socialna delavka, vodja skupine za samopomoč.