Podračun Uprava za Javna plačila:

01211-6000000307

Socio predstavitev

Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO je bil sprejet na seji MS MOC oktobra, leta 2002. Zavod je bil ustanovljen z namenom pomoči posameznikom in družini ter za opravljanje ostalih socialno varstvenih storitev.

Program dela javnega zavoda izhaja iz Zakona o socialnem varstvu, ter na teh usmeritvah in določilih izvedenih pravnih aktih in strokovnih podlagah zavoda.

Direktorica: Suzi Kvas
E-pošta: suzi.kvas@siol.com

Poslovna sekretarka: Mateja Zidanšek
E-pošta: mateja.zidansek@siol.com

E-pošta: socio@siol.net     info@jzsocio.si
FB: JZ-Socio-Celje

tel: 03 492 40 42
fax: 03 492 40 43
Materinski dom Celje
tel: (03) 492 10 14
Zavetišče za brezdomce Celje
tel: (03) 492 95 38
Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog
tel: (031) 88 77 50
Projekt Celje Zdravo mesto
tel: (03) 492 59 40
Regijski center medgeneracijskega druženja
FB: Regijski-center-medgeneracijskega-druženja-Celje
tel: (03) 492 59 40
Projektna pisarna "Celje zdravo mesto"
tel: (03) 492 59 40
Klicni center SOCIO
tel: (03) 492 40 42
Socialna integracija ranljivih skupin
(041) 534 569

Novice

SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Tako kot vsako leto smo tudi letos sodelovali na stojnici v mestnem jedru ob svetovnem dnevu zdravja. Slovenci zelo cenimo svoje zdravje. Postavljamo ga najvišje na lestvici vrednot, kljub temu pa zdravju ne posvečamo dovolj pozornosti,” je ena od ugotovitev raziskave o skrbi za svoje zdravje pri nas. V želji po večjem osveščanju javnosti v skrbi za zdravje letos obeležujemo svetovni dan zdravja pod geslom Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev za vsakogar, vsepovsod.    

SLASTNA ČEMAŽEVA JUHA

V času, ko nas prvi pomladanski sončni žarki že pridno razvajajo, se pričenja tudi sezona spomladanskih jedi. Mnogim slabo poznan, ali pa morda tudi strah vzbujajoč je divji česen ali čemaž. Ker velja, da je potrebno biti posebej pozoren pri nabiranju te rastline, saj so podobne lahko za uživanje tudi strupene, smo nabiranje zaupali eni od zaposlenih, nato pa s skupnimi močmi pripravili okusno juho iz čemaževih listov, ki je popestrila naš vsakodnevni jedilnik.

OBDARITEV MAMIC V SREDIŠČU MESTA

Dopoldansko druženje smo z našima stanovalkama preživeli v prečudovitem centru Celja, kjer smo se družili s stanovalkami materinskega doma in njihovimi otroki. Mimoidočim mamicam smo vsi skupaj delili naša ročno izdelana darilca, pisane rožice in lepe misli. Da pa nismo pozabile nase, smo druženje zaključile s toplim napitkom in tortico.   VSAKA MAMA JE PRAVA MAMA DANA ZA SREČO IN NA VESELJE.  PRAVA. IN ENA SAMA ZA VSE ŽIVLJENJE. ( Tone Pavček ).  

IZVEDBA PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V IZVAJANJE SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Trend starejših v Mestni občini Celje in širši okolici se nenehno dviga, kar že sedaj pomembno vpliva na ekonomsko, socialno in zdravstveno podobo v regiji. V prihodnosti bo zahteval uresničevanje strategije »dolgožive družbe«, ki bo omogočila aktivno in varno staranje. V letu 2017 je v celjski regiji živelo 64.600 prebivalcev. Po starostni strukturi prebivalstva se celjska regija uvršča med predele s staro populacijo, saj imamo več kot 19 % prebivalcev starih nad 65 let, od tega kar 76% v Celju. Ta starostna skupina prebivalcev se od leta 1995 precej povečuje. Pri uveljavljanju zdravja, ki ga razumemo kot stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali onemoglosti, smo priča velikim razlikam, ki jih povzroča socialna prikrajšanost. Neenakosti v zdravju lahko prepoznamo v vseh starostnih skupinah, doživljata jih oba spola, ugotavljamo jih lahko pri številnih indikatorjih zdravja. Slabo zdravje je tako vzrok kot tudi posledica revščine. Za spreminjanje dejavnikov, ki vplivajo na zdravje ljudi na Celjskem, je potrebno usklajeno delovanje na lokalni in regionalni ravni, ki upošteva medsektorski in interdisciplinaren pristop tako v načrtovanju dejavnosti kot izvajanju. […]