Regijski center medgeneracijskega druženja

Udeležba na EPALE regijski konferenci v Budvi

JZ Socio Celje, se je med 6. in 7. marcem 2018, udeležil EPALE regijske konference v Budvi. Dvodnevna Epale konferenca se je pričela v torek 6. marca, s pozdravi predstavnikov organizatorjev in predstavnika Ministrstva za izobraževanje. Zajemala je prikaz različnih dobrih praks izobraževanja odraslih v Črni Gori, na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Sloveniji, prikaz statističnih podatkov na področju izobraževanja odraslih v Črni Gori, prikaz in razširjenost uporabe interneta in sodobnih medijev v Črni Gori, zajela je rezultate slovenske raziskave raziskave PIAAC, ki je največja mednarodna raziskava o stanju in uporabi kompetenc odraslih med 16. in 65. letom, spoznali smo Pasoš kompetence oz. primer dobre prakse, kako Bosna in Hercegovina delujeta na področju izobraževanja odraslih, zadnji dan pa smo sodelovali na različnih delavnicah, kjer smo konkretno v naši skupini primerjali dobre prakse iz različnih držav na področju izobraževanja učiteljev. Tovrstne konference so odlična priložnost, za spoznavanje in prenos dobrih praks iz države v državo ter odlična priložnost za mreženje.