Podračun Uprava za Javna plačila:

01211-6000000307

Socio predstavitev

Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO je bil sprejet na seji MS MOC oktobra, leta 2002. Zavod je bil ustanovljen z namenom pomoči posameznikom in družini ter za opravljanje ostalih socialno varstvenih storitev.

Program dela javnega zavoda izhaja iz Zakona o socialnem varstvu, ter na teh usmeritvah in določilih izvedenih pravnih aktih in strokovnih podlagah zavoda.

Direktorica: Suzi Kvas
E-pošta: suzi.kvas@siol.com

Poslovna sekretarka: Mateja Zidanšek
E-pošta: mateja.zidansek@siol.com

E-pošta: socio@siol.net     info@jzsocio.si
FB: JZ-Socio-Celje

tel: 03 492 40 42
fax: 03 492 40 43
Materinski dom Celje
tel: (03) 492 10 14
Zavetišče za brezdomce Celje
tel: (03) 492 95 38
Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog
tel: (031) 88 77 50
Projekt Celje Zdravo mesto
tel: (03) 492 59 40
Regijski center medgeneracijskega druženja
FB: Regijski-center-medgeneracijskega-druženja-Celje
tel: (03) 492 59 40
Projektna pisarna "Celje zdravo mesto"
tel: (03) 492 59 40
Klicni center SOCIO
tel: (03) 492 40 42
Socialna integracija ranljivih skupin
(041) 534 569

Novice

SVETOVNI DAN BREZDOMSTVA

Kot vsa zadnja leta, smo tudi letos obeležili svetovni dan brezdomstva in socialno ranljivih skupin 10.10.2017 ob 10 uri in 10 minut, širom cele Slovenije z nizom aktivnosti , ki so se odvijale na lokalni ravni po vseh ustanovah in organizacijah ter programih za brezdomne. Geslo letošnjega svetovnega dne brezdomstva je: »ALI NISMO ŽIVELI ISTE MLADOSTI?« Ob tej priložnosti smo posredovali podatek, ki smo ga skupaj z našimi regijskimi koordinatorji po vseh statističnih regijah metodološko zaobsegli in znaša 6467 brezdomnih oseb v Sloveniji v časovnem obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017. V našem Zavetišču smo pripravili kratek kulturni program, sledila je otvoritev novega bivalnika, večnamenske sobe z razstavo izdelkov izpod rok naših stanovalcev ter brezdomne knjižnice. Veseli smo bili obiska vsakega gosta ter se skupaj z njimi ob sladicah družili in pogovarjali v ter v znak solidarnosti in prevzemanja skupne odgovornosti za boljše življenje brezdomnih, razbijali predsodke ter si izmenjali mnenja in predloge za izboljšanje obstoječe problematike. https://photos.app.goo.gl/BA9ExVzcMEqW1CTM2

Celjski bazen

Tudi letos nam je ZPO Celje, d.o.o. z veseljem podarilo karte za obisk Letnega kopališča Celje in s tem polepšalo vroče počitniške dneve našim otrokom in njihovim mamam. Hvala za posluh in podporo.