Podračun Uprava za Javna plačila:

01211-6000000307

Socio predstavitev

Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO je bil sprejet na seji MS MOC oktobra, leta 2002. Zavod je bil ustanovljen z namenom pomoči posameznikom in družini ter za opravljanje ostalih socialno varstvenih storitev.

Program dela javnega zavoda izhaja iz Zakona o socialnem varstvu, ter na teh usmeritvah in določilih izvedenih pravnih aktih in strokovnih podlagah zavoda.

Direktorica: Suzi Kvas
E-pošta: suzi.kvas@siol.com

Poslovna sekretarka: Mateja Zidanšek
E-pošta: mateja.zidansek@siol.com

E-pošta: socio@siol.net     info@jzsocio.si
FB: JZ-Socio-Celje

tel: 03 492 40 42
fax: 03 492 40 43
Materinski dom Celje
tel: (03) 492 10 14
Zavetišče za brezdomce Celje
tel: (03) 492 95 38
Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog
tel: (031) 88 77 50
Projekt Celje Zdravo mesto
tel: (03) 492 59 40
Regijski center medgeneracijskega druženja
FB: Regijski-center-medgeneracijskega-druženja-Celje
tel: (03) 492 59 40
Projektna pisarna "Celje zdravo mesto"
tel: (03) 492 59 40
Klicni center SOCIO
tel: (03) 492 40 42
Socialna integracija ranljivih skupin
(041) 534 569

Novice

URE KVAČKANJA

Pod vodstvom Mateje Logar, čudovite kreatorke zanimivih idej, so nas zasrbeli prsti in nastale so kvačkane rožice. Zaželeli smo si videti pisane rožice že čimprej v naravi, ker jih nismo mogli dočakati, smo si jih ravno tako čudovite, kar sami skvačkali.

Donacija OŠ Frana Roša

Tudi letos je na OŠ Frana Roša potekala dobrodelna akcija zbiranja igrač, didaktičnih pripomočkov, slikanic, knjig, posteljnine…, za otroke in mamice, ki bivajo v Materinskem domu Celje. Za vaš trud, energijo in voljo se vam lepo zahvaljujemo.

UDELEŽBA NA PRIREDITVI OB SVETOVNEM DNEVU ZDRAVJA

Kot vsako leto smo tudi letos aktivno sodelovali na prireditvi ob Svetovnem dnevu zdravja. Predstavili smo se z izdelki, narejenimi izpod rok naši stanovalcev in jih nekaj podarili mimoidočim Celjanom. Hkrati pa je letos z nami na letošnji predstavitvi bil prisoten tudi naš študent Mednarodne fakultete za družbene in poslovne vede, ki v naši enoti širi svoja obzorja in pridobiva nova znanja.  

S CIGARETO VSTRAN – MISEL MESECA APRILA

V naši hiši se ne posvečamo lastnemu zdravju le meseca aprila, ampak kar čez vso leto.  Redno si dajemo izmeriti krvni tlak, občasno krvni sladkor, redno se tehtamo, redno skrbimo za osebno higieno, sodelujemo v programu Svit in v drugih podobnih programih. Čez vse leto smo tako naravnani. Bomo pa v tem mesecu aprilu, ker je april mesec zdravja, še posebej pozorni na to, koliko kljukic bomo naredili, zaradi tistih cigaret, ki jih ne bomo pokadili. Skozi mesec april bomo tako poskusili osvojiti čim več kljukic in tako bomo preventivno poskušali zmanjšati število pokajenih cigaret. Če pa nam bo slučajno kateri dan malo pri kljukicah zaškripalo in jih ne bo toliko, kot bi si jih želeli, pa se bomo izgovorili, da je šlo za prvoaprilsko šalo.